iphone 4 lắp pin tự nên nguồn và treo phím âm lượng

ae biết rùi đừng chém . nhận máy trong tình trạng treo phím âm lượng . ktra thì thấy lắp pin tự khở động . cách li ra giáp lại từng bước thì phát hiện cái cáp sạc . cứ lắp vào là máy tự khởi động . ae chỉ việc thay cáp khác là done nhé . hì