Khi gặp iphone 3g lên màn hình sọc như hình dưới thì đừng vội làm ic khiển mh. Hãy đo áp 1v8 cấp cho SDRam trước. Đường áp này đi qua cuộn dây FL5_AP. Đo trên 2 đầu cuộn dây này phải có 1v8. Đã test 2 cây. Các bạn có thể tự test = cách lấy 1 main 3g
rồi tháo bỏ con FL5_ap ra, máy vẫn lên nhưng sẽ bị sọc như vậy.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]