Máy mở nguồn lên táo sau đó hiện chử trắng nand flash trên màn hình,có lúc lên táo rồi khởi động lại liên tục
Pan này nhiều nguyên nhân gây ra nhưng ở đây mình chỉ ra nguyên nhân chính thường gặp ở những máy rớt nước,dơ bẩn ẩm ướt[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Con sâu nhỏ làm ra chuyện đó chủ yếu là ở đây:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

2 con r75 và r77 đó hay bị rò rĩ,sai trị số,đứt gì đó sẽ gây ra bệnh như vậy (máy đang full gỡ 2 con đó ra cũng bị)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thay thế 2 con đó thì kết quả sẽ được như mong muốn ngay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Và cái socket J7 cũng hay bị chạm,do rớt nước nên bụi bẩn ẩn phía sau lưng socket mà ko gỡ ra nên nhìn ko thấy(thường hay chạm chân số 1 và số 3 trên socket đó

Ở đây mình nói về pan này chủ yếu hay gặp ở những máy rớt nước,hoàn toàn ko liên quan tới những mảnh áo bên ngoài gây nên
Pan này cũng thường có trên ip5 và nguyên nhân cũng gần như vậy và con quản lý cái "LA BÀN" gây ra
Chỉ ra mối hiểm hoạ để ace làm cho nhanh còn vấn đề sâu hơn để biết về vấn đề nó làm gì, đi về đâu, áp bao nhiêu,làm nhiệm vụ gì ...thì ace vui lòng dò schematic để xem nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Ngày mới ế ẩm cầu mong được kèo và có lúa mua sữa cho con[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] và chúc anh chị em nhà ta vui vẽ kiếm được nhiều kèo thơm,nhiều lúa luôn

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]