máy rớt nước hoặc tự nhiên bị dính dfu không thoát dc, cắm vào pc RT thì treo táo nhưng vạch máu ko chạy, trên itune báo " waiting for iphone"

nguyên nhân: có rất nhiều nguyên nhân nhưng xin chia sẻ giải pháp dính pan cao là cuộn dây L27 và C281

nếu là cuộn dây L27 thường là nổ lưng ta thay L khác ví dụ L9 trên main iphone 4 có trị số gần giống nhưng sài ok ( đã test)

nếu là C281 thì cũng thường là nổ lưng đen thui ta thay con C khác trị số 22UF

hình trên sơ đồ : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]