Máy no wifi ko có address trong khi bluetooth có address nhưng vào bật thì ko bật được,cứ se se hoài
Áp Vbat,1.8v có đầy đủ,thay ic wifi khác vẫn ko được thì ace chú ý đo đường và ip4 theo mình thấy thì hay bị đứt đường này:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Đường này từ điểm PP13_RF chạy đến điểm XW13_RF trước khi vào chân H4 của ic nguồn U48_PMU
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Do vậy ace đo đứt đoạn nào thì câu đoạn ấy.Nếu đứt từ ic nguồn ra thì nhờ vào khả năng đục đẽo,câu kéo của mỗi người.
Đường này ko đứt hoặc đã câu lại ok thì phải có áp 0.8v
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Ở pan wifi thì mình thường đo áp,đo đường này và những đường còn lại xung quanh con wifi trước khi thay thế
Rãnh rỗi làm bài chia sẽ cùng mọi người tuy ko lớn lao gì nhưng đó là nhiệt tình,niềm vui.
Ace ai đã từng biết và làm qua thì đừng ném gạch nhé,thanks all!

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]