Như tiêu đề mình có gặp cây iphone4 bị rớt dẫn tới mất đèn flash .Mình có đo ở tụ c33 mất áp 1,8v ,mong anh em giúp đỡ tụ c88 mình phải câu vô đâu,mình có xem sơ đồ nhưng không rõ lắm thanks all anh em
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]