Máy không nhận USB(máy sẽ ko sạc và cũng không thể kết nối được với PC) ace kiểm tra 2 điểm TP32_ap và TP33_ap coi có trở so với GND ko là biết đường đi có đứt hay ko mà làm
Tình hình nặng là ko có trở thì ace xem hình sẽ dễ câu hơn, đở mất thời gian mò mạch ngầm hơn nhé!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chụp hình nhỏ và do kỷ thuật edit hình ảnh còn cùi mía [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] nên ace nên save về máy tính xem lại cho rõ hơn nhé,thanks all!

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]