iphone 5 sài sạc lô là chết ic u2 ngay ae cẩn thận ,gặp trường hợp chết ic chạm nóng máy ae kt u2 trước
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]