Hình ảnh sẽ chỉ ra chổ để ace dễ câu mà có lúa nhanh gọn:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhận máy sửa sóng mà nó hành cả ngày,cứ chút là nó đứt 1 đường(mic,loa ngoài,home,angten,BSI,USB mỗi loại đứt 1 đường).Mấy đường kia thì nó có điểm J,chổ để câu ở bên ngoài ace coi sơ đồ là câu ok còn USB thì phải canh chổ móc nên chụp lại cái hình để ace dễ nhận ra mà câu!
Lần đầu mới gặp cái máy bị đứt mạch kiểu này,thiệt là 1 ngày vật vã gì đâu á [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhưng chia sẽ với ace để có niềm vui![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ;)

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]