Máy 3g bị mất đèn màn hình,đo áp tại socket màn hình có đầy đủ nhưng vẫn ko có đèn thì ace kiểm tra và thay thế những con điện trở như hình sau:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Trường hợp trên thường gặp ở những máy rơi nước!
Ở trên là trường hợp mất đèn mà có áp có hiển thị hình ảnh nha các ace,nếu pan khác thì ko áp dụng cho trường hợp này được nhé!
Đúng bệnh như trên là ace múc ngay đó là có lúa liền,đã test rất nhiều ở những máy rớt nước và xảy ra tình trạng trên!

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]