iphone 4s gắn sim Nóng máy,mất sóng ,nếu gặp pan này ae đo ic trên đường cấp cáp cho công suất từ L7_rf, nếu chạm mass ae lần lượt cách ly ic ra
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]