Làm 2 bức ảnh chứng thực cho đường đi nước bước của micro iphone 3gs
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mất mic thì anh em kiểm tra nếu đứt thì câu 1 đường màu đỏ còn đường màu xanh còn lại thì gỡ con tụ ra và câu tắt ngang là ok!

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]