Main zin chưa đụng mà màn hình ko thấy hiển thị gì hết,mất luôn đèn luôn!
Bung ra câu đường đèn(đo thấy đứt) thì màn hình lên sáng mờ mờ và thấy toàn sọc nhiều màu thẳng đứng.
Nghi máy bị nhiểm ít nước vào gần đó nên lật mặt sau ra và thấy cuộn dây FL23_ap bị mất và chân trên main cũng thối mất cả 2 đầu!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Và câu 1 sợi dây đồng thì done!Hình minh hoạ:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hình ko được to lớn và rõ nên ace có thể copy về máy tính để xem lại sẽ thấy rõ hơn nhé!
Hình ảnh có tính minh hoạ nhưng mang tính chất xác thực(đã test)!Ace gặp thì kèo thì sợi dây đồng như trên chắc chắn có lúa về nhà!

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]