ipad 3 không lên đèn hay chỉ sáng nửa màn hình nối tắt 2 L2200 L2210 lại ok ngay
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]