Nguồn : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lỗi đột tử của LG G4 được chính LG xác nhận và LG gọi lỗi này là "Infinite loop Auto power off”. Lỗi này xuất phát từ con CPU Snapdragon 808 mới nhất lúc đó mà LG dùng cho G4 bị lỗi 2 nhân A57 đóng không chặt, sau khi hoạt động 1 thời gian nóng quá gây chảy keo dẫn đến maý treo. Vì vậy chỉ có thể thay main sản xuất từ tháng 10 trở về sau với CPU đã được fix lỗi hoặc là vẫn xài main cũ thì phải tắt bỏ cụm 2 nhân A57 đó.Đến nay cách sử lý chủ yếu là thay mainboard mới nhưng với một số bạn không có bảo hành, hoặc mua hàng xách tay sẽ khó thể sữa chữa hay thay thế mainboard mới. Mình tìm hiểu trên mạng thì tới nay có cách cứu để các bạn có thể tiếp tục dùng G4 đột tử bằng cách tắt 2 nhân A57. Với cách này các bạn sẽ đánh đổi một số hiệu năng của máy.

"LG cho rằng việc tắt các lõi BIG sẽ cho phép điện thoại khởi động được? Hoặc bằng cách tắt các lõi BIG nó cho phép phục hồi dữ liệu từ con đường khác? Tại sao nên vô hiệu hóa các vấn đề nhân BIG, là nơi sinh ra lỗi? BIG hy sinh cốt lõi có thể cho phép một G4 với vấn đề ILAPO để tiếp tục hoạt động mà không cần thay mainboard?"

Thông tin từ LG cho nhân viên bảo hành của hãng về sữa lỗi đột tử của LG G4
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Cách cứu máy đã bị lỗi đột tử “Infinite loop Auto power off”
Hiện tại thì LG chỉ mới hỗ trợ cứu 1 số dòng LG G4 dưới đây
LGH812
LGH815
LGH815K
LGH815TR
LGH818
LGH818P
LGH818N
LGH819
LGV32
Cách cứu thì cũng đơn giản các bạn chỉ cần tải[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nên nhớ các máy đã đột tử trên nền Android 6.0 thì TOT về 5.1 trước rồi mới thực hiện. Không thực hiện trên máy đã cài Android 6.0 và cách này chỉ có hiệu quả cho các máy bị treo do lỗi “Infinite loop Auto power off”.

Cách thực hiện
1. Giải nén file G4 đã tải về
2. Cài đặt file: LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi
3. Cài đặt file:: LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23.msi
4. Đưa điện thoại về chế độ download mode
Giữ vol + và cắm cáp kết nối điện thoại vs máy tính. Nếu bạn làm chuyện này lần đầu tiên thì nó sẽ cài driver, chờ 1 lúc. Kết thúc bước này bạn sẽ vào được download mode.
5. Chạy chương trình: "LGUP" từ Desktop
6. Chọn vào: "Upgrade"
7. Chọn vào "Bin File"
8. Nhấn vào nút 3 chấm ... : "File Path"
9. Tìm đến thư mục: "G4 series MSM Big disable core tool File_v3.0" đã giải nén
10. Mở thư mục đúng với mã điện thoại của bạn mà LG hỗ trợ
11. Chọn file trong thư mục đó
12. Nhấn nút "Start"
Xong chờ kết quả thôi.

Cách phòng bệnh đột tử cho các máy còn sống.
Các máy vẫn còn chạy tốt nhưng main sản xuất từ tháng 9 trở về trước có thể die bất cứ lúc nào thì bây giờ các bạn có thể dùng phần mềm để hạn chế sử dụng 2 nhân A57 khi đó điện thoại bạn sẽ hạn chế tình trạng bị đột tử do 2 con CPU A57 gây ra.
Yêu cẩu: Máy phải được root, còn cách root như thế nào thì các bạn tham khảo các bài hướng dẫn trong diễn đàn.
Phần mềm: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tiến hành cái 2 file apk bình thường. Khi mở Kerneltoolkit sẽ hỏi quyền root cấp quyền root cho nó.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Trong tab Power chọn vào đây:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rồi vào tắt nhân CPU
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Lưu tùy chọn này mỗi khi điện thoại khởi động lại.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Kiểm tra lại bằng CPU-Z
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Vậy là xong
Ngoài ra các bạn cần tốc độ có thể hạn chế lại xung 2 nhân A57 cũng được.
trong tab CPU
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hiệu năng của máy sau khi tắt bớt 2 nhân A57 sẽ giảm đi chút ít nhưng bù lại sẽ không lo đột tử và thời gian sử dụng pin cũng được kéo dài hơn 20-30%
Điểm Antutu sau khi tắt 2 nhân:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]