• DP ROOT LG
 • LG trình điều khiển
 • USB Debbuging (Vào Settings> General> About phone> Thông tin phần mềm, số lượng xây dựng tap bảy lần và sau đó đi đến Cài đặt> Tùy chọn nhà phát triển và bật USB debugging)
 • LG G3
 • LG G3
 • LG G2
 • LG G2
 • LG G Pro 2
 • LG G Pad
 • LG F60
 • LG L90
 • LG Tribute
 • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934552571