A. FLASH OFFILINE FILE KDZ:
1. Chỉnh sửa file HOSTS:
a. Tìm chương trình NOTEPAD từ StartMenu của Windows (Start --> Programs --> Accessories --> NOTEPAD) --> nhấp phải chuột và chọn "Run as Administrator" (Lưu ý: bạn phải chọn "Run as Administrator" khi chạy notepad nếu không bạn không thể lưu file sau khi đã thay đổi):
b. Mở file hosts theo cách sau: trên giao diện Notepad chọn Menu File >>> Open File >>> Tiến hành copy-paste đường dẫn sau vào "Open File" Box:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Xin lưu ý: file "hosts" này không có đuôi mở rộng giống như các file khác .txt, .xls,...
c. Thêm vào dưới cùng của file "hosts" đã mở trên notepad thông tin như bên dưới, sau đó lưu và đóng (close) file này lại.
127.0.0.1 csmg.lgmobile.com
127.0.0.1 csmgdl.lgmobile.com
Bạn có thể tham khảo về thông tin file hosts ở link sau:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
soi rom nhe!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]