Nhận con máy của e thợ quỳnh lưu nghệ an brick 9008
hỏi dò thông tin thì ban đầu tập tành vh rùi treo logo
gửi 1 vòng ra hn chỗ phố vọng thì thằng bé chết ngáp. mặt tím đi về k bắt đền đ ,quá nhọ

call cầu cứu mình, sau 1 hồimày mò cũng done
thanks em zai luân nguyễn cung cấp file kdz, bảo android hero trợ giúp file dump
em nó cuối cùng đã tỉnh giấc
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]