con KM 900 của em cứ vào mạng thì tự khởi động lại , gọi thì không kết thúc cuộc gọi được và gọi đến thì không nhận cuộc goi .
Em đã chạy lại phần mềm rùi nhưng không hết
Có ai ở Hà Nội không cho em địa chỉ em qua thỉnh giá chut it chứ con này khoai quá đi thui ý
thanks các pro trước


Các chủ đề giống nhau cùng chuyên mục:

  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
  • [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]