như em đã nói ae ai có main 4s 32g hoặc 16g cũng ok.và cụm dưới 5 trắng đẹp.ko màn,ko main,ai có nt em nhé 0964663368