Như tiêu đề e đang cần bộ màn hình full zin , a e có chia lại e 0917010340. thanks all