Do sơ ý làm chết main, giờ cần tìm main để đền khách. Bạn nào có thì giúp mình nhe.

Wiko Rainbow loại 3G, Android 4.4