như tiêu đề em đang cần mua main 6700c và e72
lỗi lầm gì cũng được chỉ cần nghe gọi , nhắn tin tốt .
ae nào có để lại cho em với ạ em đang cần rất gấp