Cần gấp hai cái màn s3 full đẹp hay bể kính cũng được ai có pm dùm em 0967797737