Bản ROM được cập nhật qua recovery:
Bước 1: Tải ROM có đuôi .ZIP và chép vào thẻ nhớ.
Bước 2: Tắt máy hoàn toàn rồi nhấn giữ phím Tăng âm lượng + phím nguồn cho đến khi có biểu tượng con android hiện ra. Nhấn nút Nguồn một lần nữa để hiện ra các tùy chọn.

Bước 3: Nhấn phím tăng âm lượng để duy chuyển các tùy chọn đến mục apply update from sdcard thì nhấn phím giảm âm lượng. Sẽ thấy được bản cập nhật đã chép vào thẻ nhớ.

Bước 4: Nhấn phím giảm âm lượng để chọn bản cập nhật.
Tùy thuộc vào dữ liệu trong máy dùng nhiều hay ít mà bản cập nhật sẽ tiến hành nhanh hoặc chậm.

Lưu ý: Bản cập nhật này chỉ dùng được trên recovery gốc, chứ không dùng được trên CWM recovery.

Link tải:
LAI 504c V16 (4GB): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] - [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LAI 504c V05 (8GB): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] - [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]