Các bước:
1. Tải ROM từ link bên dưới
2. Chép file với định dạng ZIP vào thẻ nhớ ngoài
3. Tắt máy
4. Ấn giữ cùng lúc phím nguồn và phím Volume + để vào chế độ recovery
5. Khi đang ở recovery:
5.1. Nhấn phím NGUỒN một lần nữa nếu chỉ hiện con Android màu xanh
5.2. Khi thấy dòng chữ màu xanh, dùng phím Volume - để di chuyển xuống dòng apply update from sdcard
5.3. Nhấn Volume + để chọn
5.4. Khi từ để thẻ nhớ, tìm file ZIP đã chép vào thẻ nhớ.
6. Ngồi đợi để nạp ROM và reboot lại.

Link tải: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]