mobiistar 402c treo logo uprom vào phát mất nguồn luôn, tải rất nhiều rom 512 mb và rom 1G chạy đến đoan format là đứng 1 lát báo lỗi .Đổi máy tính khác vẫn vậy​