có ông em đi trung quốc mang con máy về . giờ lỗi rom không có rom chạy . Ny post bài lên ai có máy read giùm mình cái file . Thank nhiều
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][/IMG]

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][/IMG]


đã tìm được Link download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]