a e có rom obi sj1.5 cho minh xin với ,cám ơn a e nhiều