Lumia 900 mất loa thoại,và mất míc,nghe nhạc không có loa chuông [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] gọi đến có chuông thực hiện cuộc gọi bật loa ngoài có [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Vậy là Lumia 900 dính tai nghe [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] tháo ra đo đạc và kết quả đã ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] do tài liệu lumia 900 chưa có nên post chia sẻ cho ace gặp làm cho nhanh


Chỉ cần câu 1 trong 2 cách trong hình,tôi chọn cách 1 trong hình cách này 100% [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Để alo cho khách ace tham khảo hình ảnh bên dưới
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Vì Pand mới nên ace vào xem topic updater lên cho mọi người thấy để khi gặp xử lý nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

nguồn : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]