n105 lúc báo thức không có tiếng chuông, xài một hai ngày thì bị hiện tay nghe,tắt nguồn khởi động lại thì lại hết xài được khoảng ngày thi lại bị,mình đã thay ổ tay nghe ,flash lai không hết bệnh ,kiểm tra kỹ đường tay nghe cuối cùng cũng lụm lúa.


[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


bệnh mình gặp ở trường hợp thứ 2,làm chân cpu lại done.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]