Như tiêu đề bài viết em nhận con 206 máy rơi nước đã qua anh em thợ khác sửa nhưng do số ít anh em có chiêu trò cố tình phá pan hoặc gài pan anh em gặp qua soi mói kỹ trước khi làm gặp qua chia sẻ cho anh em đứng ném gạch em tội nghiệp [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]