Do nhu cầu sử dụng alo và mẫu mã giá cả nên rất nhiều Lumia 520,525 ra đời để phục vụ cho nhu cầu alo [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] và tất nhiên sẽ lỗi cần ace chúng ta ra tay
Nay trunghaumobile1 chia sẻ Pand Lumia 520,525 mất nguồn theo kiểu định mệnh của ý trời,

Lumia 520 thay cảm ứng mất nguồn
Lumia 520 thay nút nguồn mất nguồn
Lumia 520 tháo ra tự nhiên mât nguồn

Và đã có đáp án và giải thích đúng theo góc nhìn của trunghaumobile1 hay bị mất R2000 hoặc R2002,mở nguồn chỉ ăn dòng từ 50 > 70 mmA
Mất nguồn do ace tháo ráp không đúng cách,ẩu lấy nhíp vào bênh cậy lấy main ra nên sẽ gây ra mất nguồn
Và rồi khò tè le rồi lên google.com hỏi Pand [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hình ảnh Lumia 520,525 mất nguồn ace nên kiểm tra R2000,R2002 xem còn không tham khảo hình ảnh bên dưới

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Vào xem topic thấy có ý nghĩa thì hãy updater lên cho mọi người thấy mà sứ lý