LUMIA 610 TIENG VIET

MỞ BÀI :
Ub, món này với anh em vfs thì không còn mới nữa các topic chia sẽ trên vfs đếm không dưới 10 bài, hay còn gọi là bốn cũ lục lại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhưng hôm trước có bạn lập topic than khổ, than anh em vfs bà xạo, không làm được đi copy về past chưa chịu test mà đã bà lum bà la đến lúc có người nhờ thì như gà mắc tóc. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], Cũng muốn nói vài câu nhưng sợ bị chém vì ở trên rừng nên lúc đó không có cây nào đem ra làm bằng chứng là mình đã làm.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hôm nay đi đón con thấy cô giáo của cháu đang xài đành mão muội lấn la xin cho mượn về nạp tv cho cô dễ dùng, cùng là lấy le với cô nhằm abc..... [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thân bài :

Hàn test point :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

2: Bắt tay vào việc

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

3/ Dùng hàn gỡ test point ra, ráp máy vào . Lắp pin vào, giữ chặt phím âm lượng tăng, gắn cáp usb vào, cài driver QUALCOMM
Nếu có bảng thông bảo format pat... thì bấm cancel.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

p/s: Thằng nhện giăng mấy sợi tơ nhìn hơi rổi mắt, anh em chịu khỏ nhìn tạm nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Driver và file thì 4r có đủ nên mình không úp nữa, nhưng nếu nhiều anh em vẫn cần thì mình sẽ úp file mà mình đã test lên .

Kết bài : Box ATF bình thường, chưa actvie múc ok tất, có bạn nói phải active JTAG cũng không cần nốt [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Có ý kiến nói dùng atf unlock boot rồi dùng box best 1.75 trở lên mới nạp được tv, cái này cũng đúng nhưng ATF vẫn nạp được, nhưng có vài lời cảnh bảo về nạp như thế này sẽ có nguy cơ chết queo máy hay gì đó nhưng chưa bị nên liều ăn nhiều . Cũng có người nói nạp tv xong không cài được ứng dụng hay bị hạn chế gì đó cũng kệ nốt, mục đích chính là có tiếng kinh và có tiền .[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]FILE : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]