Hôm nay mình hướng dẫn ace làm chân cặp Lumia 520,620,720...vvv
C5-00,6700c,N8,...vvv cách làm tương tự

Nhiều khi một số ace mới vào nghề thường hay sử dụng cách đá (lắc) ic để giải quyết Pand bệnh,có thể do chưa hiểu kết cấu của cặp [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hoặc do sơ ý làm Flash bay ra ngoài thì phương án dưới đây để giải quyết tình huống
Cũng như Pand bệnh mà chúng ta chuẩn đoán lỗi do cặp cần phải làm chân đóng lại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Chú ý vỉ làm chân iPhone A7 vẫn có thể làm chân được upp Qualcomm của lumia nhưng thiếu vài chân góc ace tự chế biến nhé[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Vì hiện giờ ngoài thị trường không có vỉ cho upp này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] mình may mắn mua được vài cái để làm bẩu bối [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Tất cả hình ảnh bên dưới sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi báo giá khách [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chúc ace thành công và may mắn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]