Hướng dẫn tiếng việt Lumia 900 RM-823 cho người mới [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] người cũ like rồi đi ra không nhận gạch nhá vì nhà xây xong rồi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Codel Windows 7.8 059P3W6 Nếu Phone Windows 7.8 thì thôi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Driver Qualcomm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

File Tiếng Việt và Tool up rom TV Pass:giải nén trunghaumobile1 chú ý link chỉ tồn tại trong vòng 7 ngày [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Piout trong đây C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Lumia\TP_PIX

Nạp Boot Qualcomm Cài đặt Tool ATF như hình, Gim cáp RJ45 vào Box không cần pin,Gim cáp USB vào máy ,nhấn Repair Boot

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Cài Driver Qualcomm Volum up Ghim cáp USB chỉ tới chỗ Driver vừa Download ở trên

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mở Tool up rom TV và làm theo hướng dẫn của Tool và tận hưởng Tiếng Việt Lumia 900 RM-823

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chúc anh chị em thành công và may mắn