ái này làm cả tháng rồi còn cái hình trong PC nên vẽ lên đây cho ACE gặp phải mà múc cho nhanh - đo thì thấy vẫn có trở trên phím nhưng bấm không được, dò 1 hồi thì thấy phím 1- 4 - 7 - * thông với 1 đầu con tụ này, bún bỏ là OK.
Giờ vẽ lại không biết phải chính xác con tụ đó không nữa hay con kế bên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ACE khi gặp phải như trường hợp trên thì cứ đo lại 1 cái rồi bún con tụ đi nha. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]