mấy đang sài chạm thảng kim .tháo ic nguồn ra hết chạm .tưởng đâu bị ic nguồn .mua ic mới đống vào vẵn nốt ok .do chạm tụ .rỡ bỏ thấy hết chạm .lên nguồn ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]