dùng thần này nhanh gọn lẹ
links tool

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]