nhận máy khác tháo vỏ cạy mất luôn chấu công tắc. loại này chấu nhỏ nhỏ. ko bóc dc từ cáp nokia hỏng. nên e bóc chấu từ nút camera ra. nó có 2 chấu liền. thế là lụm 100k ngọt. chia se ae gặp kèo phang ngay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

cái này lấy trong dây nguồn x3 dc 3 ẻm[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]toàn làm vậy với nút nguồn 4.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]