Đêm khuya rảnh nên úp cái này lên cho data 4r thêm phong phú [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mấy dòng win7 này thì cũng là chuyển Qualcomm boot để nạp tiếng việt nhưng con lumia 510 chưa thấy box nào sp chuyển boot, nên cũng gẫy sự ngãi ngùng cho anh em thợ khi nhận máy.
Nói đơn giản là làm mọi sự ta đều mượn tab của lumia 610 phụ giúp, chí có khác ở cái file tiếng việt khi nạp vào. và công đoạn cuối cùng cho máy lên nguồn là ta trở về đúng tab lumia 510 để repaireboot.

Cách nạp tv cho lumia 610 :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Các bước thực hiện cho lumia 510 :

Hàn dây :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


REPAIRE BOOT QUALCOMM (chọn 610) :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

p/s: Dùng đồng thời cá cáp tp và dây usb, không xài pin như hình là done.


Vén dây hàn tp qua một bên ( sợ vướng thì gỡ hắn ra cho gọn), ép cục pin vào, giữ nút âm tăng, cắm usb vào và làm theo hình (chọn 610):

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

p/s: xuất hiện khung đòi file (chọn file 510 của nó) nếu không thấy file cần thì click ô phía dưới khung đó chọn all định dạng.

------------------------------------------------

Cuối cùng : nếu bước trên đã gỡ tp ra thì tới đây phải hàn vào (CHỌN LUMIA 510) :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Lưu ý: Anh, chị em click chọn chính xác như hình, chọn chính xác khi nào là 610, khi nào là rm-889 hàn tp cũng nhớ chính xác dây, chọn sai ô máy không lên nguồn thì làm lại từ đầu, không có gì phải sợ.

DRIVER ở bên topic 610
FILE khắp nơi đã có, sẽ úp sau


p/s: Đã nói từ đầu, Chí là làm cho dữ liệu 4r vfs trở nên phong phú hơn thôi nên miễn gạch đá dưới mọi hình thức [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]