- Anh chị em nhận máy mà bị tình trạng như sau

Bật nguồn lên sử dụng bình thường nhưng chỉ được 1 lúc hoặc có thể kéo dài 1 ngày, bật lại thì treo máy, chạy PM các kiểu, thay cặp cũng ko hết
Làm theo hình ( đó là con cấp áp cho flash và cpu ) lấy ở c2-03 ...vv

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]