có rất nhiều cách. nào là hạ thấp bộ nguồn dò coi con nào nóng ..

rồi có cách dùng bin .. nhưng củng vì cách dùng bin này mà .. e ôm hận máy bửa nay ..

do là máy chạm tụ cấp áp vbat cho ic thẻ nhớ 6300 dùng bộ nguồn thì không tìm ra đc.. thử cách dùng bin tìm ra đc tụ chạm cháy lun.. dù đả nhanh tay nhưng vẩn chết CPU

AE có thử bằng cách này nên cẩn thận


chứ chạm thẳng đa số cứ 1v trở lên là bắt đầu nóng rồi..
trong khi đó cục pin đang 3.7v làm cái đùng đi là phải [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]