em vừa làm xong 1 em 1280 hao nguồn trước. chia sẻ ace nào chưa gặp. ai biết rồi đừng chém em tội nghiệp nhé!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]