nhận em 311 lên nokia tắt mang ATF đập ko an thưa biết chắc là PA rồi ko có PA thay lấy sao dc tiền ta.tính kế mới ,tháo bỏ L7516 cấp vbat cho PA lắp sim mở máy ok có sóng chút mất vào chọn chế dộ mạng 2g tức GSM ok ,vậy là máy em đã mất 3g ,kết luận em này chạm 3g 2g vẫn sài là có lúa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]