mình vừa làm song cây nokia asa 311 lên nguồn chớp tắt, chạy phần mền không được làm cpu cũng không được, các bạn gỡ bò con (radiao, blutut) hoặc là thay thế là ok à .

làm ok chia sẻ anh em gặp kiếm lúa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]