Lumia 620 sạc không báo gì - không hỗ trợ bộ sạc

gặp con lumia 620 cắm sạc báo không sạc được và có ký hiệu lạ ở pin thay con trong hình ok .AE ai chưa gặp thì test thử ,ai biết rồi xin chém nhẹ tay nhé.thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]