Hôm nay mình hướng dẫn ace làm chân cặp Lumia 520,620,720...vvv
C5-00,6700c,N8,...vvv cách làm tương tự

Nhiều khi một số ace mới vào nghề thường hay sử dụng cách đá (lắc) ic để giải quyết Pand bệnh,có thể do chưa hiểu kết cấu của cặp
Hoặc do sơ ý làm Flash bay ra ngoài thì phương án dưới đây để giải quyết tình huống
Cũng như Pand bệnh mà chúng ta chuẩn đoán lỗi do cặp cần phải làm chân đóng lại


Chú ý vỉ làm chân iPhone A7 vẫn có thể làm chân được upp Qualcomm của lumia nhưng thiếu vài chân góc ace tự chế biến nhé
Vì hiện giờ ngoài thị trường không có vỉ cho upp này mình may mắn mua được vài cái để làm bẩu bối


Tất cả hình ảnh bên dưới sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi báo giá khách

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]