Mình nhận khách máy Lumia 800 mất nguồn do rớt nước , làm lên hiện thì nhòe man hình
đóng lại con trong hình oke

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]