Chia Sẻ : N101 không nhận thẻ nhớ

solution Nokia N101 MMC

Mới làm xong 2 con .1 con đứt mạch. 1 con mất áp
S/p:nếu trường hợp mất áp 1,8v.ace co thể lấy từ conet màn hình hoặc chỗ nào có 1,8v là ok nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Xem thêm : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]